Jedinstvenih posjetitelja: 64.302

Andrew W

Interesi,

Drevni Zemljište: 15mm Classic Grčki Hoplite armije (DBA, MAGLU)

Drevni pomorska: 1/300 Hotz Rimski & Barbarian karton (Andy D's pravila)

Napoleonskih brodogradnje - 1/2400 gimnastika kockica ili Wizkidz podmornice (Kiss Me Hardy, Trafalgar)

WW1 brodogradnje - Navwar 1/3000 (Clash of Dreadnoughts)

WW2 Antena - 1/600 gimnastika Kocka, Bitka za Britaniju (BTH)

"Bag the Hun" game

"Bag Hun" igra

More "Bag the Hun"

Više "Bag Hun"

Podijeli