Külastajad: 66242

x. Relvapalatis

"Ajakava" relvade pildiga pealkiri, geograafilist asukohta ja kuupäeva igaüks.

Osa