Μοναδικοί Επισκέπτες: 65444

x. Το Οπλοστάσιο

Μια «γραμμή του χρόνου» των όπλων με μια εικόνα, τίτλο, τη γεωγραφική θέση και την ημερομηνία της κάθε μιας.

Μετοχή