Μοναδικοί Επισκέπτες: 64705

x. Το οπλοστάσιο

Μια «γραμμή του χρόνου" από τα όπλα με μια εικόνα, τον τίτλο, τη γεωγραφική θέση και την ημερομηνία της κάθε μιας.

Share