โปรแกรมปรับปรุงหน้า

ผู้เข้าชมซ้ำ: 64216

1980 Borodino

ภาพของฮิวจ์จากปี 1980
ภาพถ่ายจาก refight 15mm Borodino (Napoleonics) ที่จัดขึ้นในช่วงปลายปี 1980

1 ทางด้านขวาของฝรั่งเศสเตรียมที่จะโจมตี Fleche
2 การโจมตีไปใน
3 และ 4 โจมตีฝรั่งเศสกวาดผ่าน
5 จุดสูงของความสำเร็จภาษาฝรั่งเศส - ผู้บัญชาการทหารรัสเซียลำเค็ญ
bor01
bor02
bor03
bor04
bor05

แบ่งปัน