Μοναδικοί επισκέπτες: 66228

1980 Borodino

Φωτογραφίες του Hugh από τη δεκαετία του 1980.
Φωτογραφίες από 15 mm Borodino refight (Napoleonics), που πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

1. γαλλική δεξιά πτέρυγα ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Fleche.
2. Η επίθεση συνεχίζεται σε.
3 και 4. γαλλική επίθεση σαρώνει.
5. Υψηλή σημείο της γαλλικής επιτυχίας - Ρωσική διοικητής απελπίζεται.
bor01
bor02
bor03
bor04
bor05

Μετοχή