Μοναδικοί Επισκέπτες: 65310

1980 Borodino

Φωτογραφίες του Hugh από τη δεκαετία του 1980.
Φωτογραφίες από 15 mm Borodino refight (Napoleonics), που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 1980.

1. Η γαλλική δεξιά πτέρυγα ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Fleche.
2. Η επίθεση πηγαίνει σε.
3 και 4. Η γαλλική επίθεση σαρώνει.
5. Υψηλή σημείο της γαλλικής επιτυχίας - Ρωσική διοικητής απελπίζεται.
bor01
bor02
bor03
bor04
bor05

Μετοχή