Khách thăm duy nhất: 64.211

i. Hiện đại

Cuộc chiến tranh

Nơi đây từng là sau WW2, nhưng chúng ta đang ở thế kỷ 21, vì vậy nó sẽ có xe hơi bay và súng bắn tia.

Chia sẻ