Vizitorët Unique: 64.020

i. Moderne

Kjo përdoret për të pas WW2, por ne jemi në shekullin e 21 tani, kështu që ajo do të jetë makina fluturuese dhe ray-armë.

Share