Μοναδικοί Επισκέπτες: 64790

SCW

Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Ένας εμφύλιος πόλεμος. Στην Ισπανία.

Duncan M και Paul D έκανε κάποιες gaming 15 χιλιοστών, χρησιμοποιώντας μια σειρά από στοιχεία, αλλά κυρίως Peter Pig 's.

SCW_Photo1

Δημοκρατική και εθνικιστικές δυνάμεις δείγμα από το φάσμα Peter χοίρου

SCW-15mm-2

Εθνικιστικό Πάντσερ (Stronghold Minis) και πυροβολικό

Ιστοσελίδες

AFVs

Αεροσκάφη

Πυροβολικού

Επιτραπέζια

Share