Vizitorët Unique: 64.803

c. 7YW

Shtatë vjet luftë. Po, unë jam i sigurt që ka punuar që një në veten tuaj. Pothuajse Lufta e parë botërore.

Share