Jedinstvenih posjetitelja: 63217

c. 7YW

Sedam godina rat. Da, siguran sam da ste radili da je jedan od sebe. Gotovo Prvi svjetski rat.

Udio