Μοναδικοί Επισκέπτες: 64419

c. 7YW

Επτά χρόνια του πολέμου. Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει ότι ένα από τον εαυτό σας. Σχεδόν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.

Share