Mga Natatanging Bisita: 63461

e. Pike & Shot

Wars

1500s - 1600s, bagaman sa ilang mga folk ay gumagamit ng pikes sa unang bahagi ng 1700.

Mga website

Ibahagi