Μοναδικοί Επισκέπτες: 65578

ε. Pike & Shot

Πόλεμοι

1500 - 1600, αν και μερικοί λαϊκή χρησιμοποιούσαν Pikes στις αρχές του 1700.

Ιστοσελίδες

Μετοχή