Уникални посещения: 65707

д. Pike & Shot

Wars

1500 г. - 1600s, въпреки че някои народни използваха пики в началото на 1700 година.

Уебсайт

Дял