Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 65.150

a. Cổ đại

Era: "Rise of Rome": cuộc chiến tranh Macedonia lần thứ hai

Battle: Trận Cynoscephalae 197 BC

Địa điểm: thứ khiên nhỏ 2008: Kirriemuir ước Wargames

Trận Cynoscephalae 197 BC

Voi La Mã tham gia với quân đội Macedonia ánh sáng trên trái Macedonia Roman nặng binh chuẩn bị để nhận phalanx Macedonia sạc xuống dốc Phalanx Macedonia giữ sườn núi
Cổ phiếu