Mga Natatanging Bisita: 64931

a. Sinaunang

Era: "Paglabas ng Roma": Ikalawa Macedonian Wars

Labanan: Labanan ng Cynoscephalae 197 BC

Pagdarausan: Targe 2008: Kirriemuir Wargames Convention

Labanan ng Cynoscephalae 197 BC

Roman Elepante tumuon sa Macedonian liwanag hukbo sa Macedonian kaliwa Malakas na Roman Infantry maghanda upang matanggap ang Macedonian phalanx singilin pababa Macedonian Phalanx matagal ang tagaytay
Ibahagi