โปรแกรมปรับปรุงหน้า

ผู้เข้าชมซ้ำ: 64748

โบราณ

ยุค: "ของกรุงโรม": สงครามมาซิโดเนียที่สอง

รบ: รบ Cynoscephalae 197 BC

สถานที่: Targe 2008 Kirriemuir Wargames ประชุม

รบ Cynoscephalae 197 BC

ช้างโรมันส่วนร่วมกับกองกำลังของแสงมาซิโดเนียด้านซ้ายมาซิโดเนีย โรมันหนักทหารราบที่เตรียมที่จะได้รับการเรียกเก็บเงินมาซิโดเนียพรรคตกต่ำ มาซิโดเนียพรรคถือสันเขา
แบ่งปัน