Vizitorët Unique: 65.565

a. I lashtë

Era: "Ngritja e Romës": Luftërat e dytë maqedonase

Beteja: Beteja e Cynoscephalae 197 pes

Vendi: targe 2008: Konventa Kirriemuir Wargames

Beteja e Cynoscephalae 197 pes

Elefantëve roman angazhohen me trupat lehta Maqedonisë në të majtë të Maqedonisë Roman Heavy Këmbësorisë të përgatitur për të informuar periodikisht në falangë maqedonas akuzuar drejt greminës Trupë maqedonas të mbajë kurriz
Pjesë