Μοναδικοί Επισκέπτες: 65145

α. Αρχαίος

Εποχή: «Άνοδος της Ρώμης": Δεύτερη Μακεδονικό Wars

Μάχη: Μάχη των Κυνός Κεφαλών 197 π.Χ.

Τόπος: targe 2008: Kirriemuir Σύμβαση Παιχνίδια Πολέμου

Μάχη των Κυνός Κεφαλών 197 π.Χ.

Ρωμαϊκή ελέφαντες ασχολούνται με το Μακεδονικό φως στρατεύματα στο Μακεδονικό αριστερά Ρωμαϊκή βαρύ πεζικό να προετοιμαστούν για να λάβετε την μακεδονική φάλαγγα φόρτισης κατηφόρα Μακεδονική Φάλαγγα κρατήστε την κορυφογραμμή
Μετοχή