Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 66.276

2005 Claymore

Một số các chàng trai đã đi xuống bằng tàu hỏa đến Claymore ở Edinburgh. Dưới đây là một số hình ảnh của sự kiện.

Hình ảnh của John bao gồm:

  • St Helens và Ashton trò chơi thời trung cổ. Có phải đã có một vài ngàn 28mm con số trong trò chơi này!
  • Lance & Longbow Society - Battle of St Albans.
  • Falkirk Club - Sự sụp đổ của Berlin.
  • RAF Leuchars - trò chơi ECW.
  • Trò chơi Napoleon - bởi cả hai câu lạc bộ Dingwall và Kirriemuir Club.
Phần