Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 66.376

2004 SKELP

Một cuộc giao tranh trò chơi Warhammer, với samurai, ashigaur, sohei và ronin. Hầu hết các fugures từ Dixon, địa hình bằng Sholto, Hövels và đầu tư xây dựng. Được tổ chức bởi Stuart, Duncan và Paul D (trước khi ông chuyển đến Glasgow).

Kịch bản:

Ba-a-side. Samurai Williams đang được tiến hành một cuộc phỏng vấn, các sohei và ronin đang cố gắng để ngăn chặn điều này xảy ra.

Rules:

Warhammer skirmish.

Hình ảnh:

boards-31

Cái nhìn đầu tiên (hòa bình) của bảng. Các tòa nhà không Hövels được thực hiện bởi Andrew D.

hello-46

convoy-32

Trên: close-up của các nhân vật.

bridge-41

bridge-36

boating-34

alternative-42

Ảnh trên: cảnh từ ngày.

Dưới đây: Stuart thuyết phục John chơi Warhammer!

john-45

Dưới đây: close-up của một số con số của Paul.

guards-39

Liên kết:

Phần