Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 65.595

2004 Claymore

Một số các chàng trai đã đi xuống bằng tàu hỏa đến Claymore ở Edinburgh. Dưới đây là một số hình ảnh của sự kiện.

Hình ảnh của John bao gồm:

  • League of Eastern trò chơi Front Ausburg của.
  • Phoenix & Greenock Wargames Club tại Bãi biển Sword.
  • Lance & Longbow Society - Relief của Orleans, 1429.
  • Lịch sử Warhammer - El Cid.
  • Dundee Skirmishers - Charge của Lữ đoàn Light.
  • Một số thành viên câu lạc bộ.
Cổ phiếu