Khách thăm duy nhất: 64.776

2004 Claymore

Một số cầu thủ đã đi xuống bằng tàu hỏa đến Claymore ở Edinburgh. Dưới đây là một số hình ảnh của sự kiện.

Hình ảnh của John bao gồm:

  • Giải Đông trò chơi của Mặt trận Ausburg.
  • Phoenix & Greenock WarGames Câu lạc bộ tại bãi biển Sword.
  • Lance & Longbow Xã hội - Giảm Orleans, 1429.
  • Lịch sử Warhammer - El Cid.
  • Dundee Skirmishers - Phí của Lữ đoàn Light.
  • Một số các thành viên câu lạc bộ.
Chia sẻ