Vizitorët Unique: 65.466

2004 Claymore

Disa nga lads zbriti me tren për Claymore në Edinburg. Këtu janë disa fotografi të ngjarjes.

Fotot John përfshijnë:

  • Lidhja e lojës Lindore Ausburg së Frontit.
  • Phoenix & Greenock Wargames Club në Sword Beach.
  • Lance & Shoqëria Longbow - Ndihmës i Orleans, 1429.
  • Warhammer Historik - El Cid.
  • Dundee Skirmishers - Ngarkesa e brigadës së dritës.
  • Disa nga anëtarët e klubit.
Pjesë