Mga Natatanging Bisita: 64055

Carlos P

Hukbo (lahat ng 25 / 28mm):

WWI Germans para sa:

- East Africa

- Western / Eastern Front

- Malayong Silangan

- Palestine

WWI Turks

WWI Bulgarians

WWI ANZACs

French Indian War British

Ang ilang mga 60 generic na mga uri ng Arab / NWF

Espanyol Digmaang Sibil Nationalists:

- Army ng Afica (Foreign Legion at regular Army)

- Italians

- Condor Legion (na tagapagpayo, Stuka, Pak 36)

Gumagana sa Isinasagawa / pinlano (rin ang lahat ng 25 / 28mm):

- VSF Prussians at katutubong mga kaalyado

- Samurai

- Vietnam

- Chaco Digmaan

- 30 Taon Digmaan / Portuges Pagpapanumbalik Digmaan / Portuguese-Olandes Digmaan

Ibahagi