Mga Natatanging Bisita: 66,390

Carlos P

Hukbo (lahat ng 25 / 28mm):

WWI Germans para sa:

- East Africa

- Western / Eastern Front

- Malayong Silangan

- Palestine

WWI Turks

WWI Bulgarians

WWI ANZACs

French Indian Digmaan British

Ang ilang mga generic na 60 Arab uri / NWF

Espanyol Digmaang Sibil Nationalists:

- Army ng Afica (Foreign kakapalan at regular Army)

- Italians

- Kondor lubhang marami (tagapayo, Stuka, Pak 36)

Gumagana sa Progreso / nakaplanong (din sa lahat ng 25 / 28mm):

- VSF Prussians at katutubong mga kaalyado

- Samurai

- Vietnam

- Chaco Digmaan

- 30 Taon Digmaan / Portuges Pagpapanumbalik Digmaan / Portuguese-Olandes Digmaan

Magbahagi