Mga Natatanging Bisita: 64609

Stuart ko

 • 15mm figure
  • SYW Prussians, Russian, French - Volley & Bayonet.
  • Late / Patrician Roma DBM at iba pa
  • Mid Imperial Roma DBM at iba pa
  • 19thC Pranses, Prussian, Piedmontese, Austrians - Mga Prinsipyo ng Digmaan.
  • WW1 British & Germans - Mga Prinsipyo ng Digmaan.
  • Colonial British, Boer, Mahdists - Mga Prinsipyo ng Digmaan.
 • 20mm figure - Korean Digmaan Koreans, Chinese, Amerikano - Crossfire.
 • 25mm figure - 25mm Imperial Roma - WAB.
 • Ang pagkumpleto ng mga sumusunod na hukbo (sa pagkakasunod-sunod ng hitsura!):
  • 20mm Vietnam NVA / VM & Amerika - Crossfire.
  • 25mm Maagang Saxon - DBA.
  • 25mm Samurai.
Ibahagi