Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 65.446

Hugh C

 • 1/200 quy mô Afrika Korps-.
 • 15mm con số
  • DBM: Babylon, Hắc Hải, Hy Lạp, kế, Hung, Late Imperial La Mã, Đường Trung Quốc, Mông Cổ, Teutonic Knights, Gepid, Pháp thời Trung Cổ. [Với những con số này, Hugh có thể đến trường một loạt các quân đội cổ đại khác.]
  • Malburian Pháp.
  • Napoleon - Pháp và Phổ.
  • ACW Confederates (cho Fire & Fury)
  • Thế kỷ 19 - Bavarian, Wurtemburg, và Ý / Piedmont.
  • Zulus và Anh phù hợp (đối với nguyên tắc của chiến tranh).
 • 25mm con số
  • Carthage, Hy Lạp, Trung Imperial La Mã, Pict, Viking, Sub-La Mã Anh, Saxons Late.
  • War of the Roses (và trung cổ tương tự).
  • AWI Anh.
WAB210709a

Pict vs Saxons

Cổ phiếu