Unikátní návštěvníci: 66342

Hugh C

 • 1/200 scale Afrika-Korps.
 • 15mm čísla
  • DBM: Babyloňané, Pontic, řečtina, nástupce, Hunové, Late Imperial Římané, T'ang čínské, Mongols, Řád německých rytířů, Gepid, francouzského středověkého. [S těmito čísly, Hugh je schopen poli řadu dalších starověkých armád.]
  • Francouzština Malburian.
  • Napoleonic - francouzský a pruský.
  • ACW společníci (pro Fire & Fury)
  • 19. století - Bavarian, Wurtemburg, a italský / Piedmontese.
  • Zulus a vhodný British (pro principů War).
 • 25mm čísla
  • Kartaginci, Řekové, Římané, Střední Imperial Piktové, Vikingové, Sub-Roman britský, pozdní Sasové.
  • Válka růží (a podobně středověké).
  • AWI Britové.
WAB210709a

Piktové vs Sasové

Podíl