Khách thăm duy nhất: 65.009

Lưu trữ: cuộc chiến tranh Ý

Năm 2003, Ken chạy một chiến dịch chiến tranh Ý bằng cách sử dụng các nguyên tắc Maximilian.
==

Machio ai?

Dưới đây là danh sách các tiểu bang và các cầu thủ của họ:

  • Pháp = Stuart
  • Thụy Sĩ = Sholto
  • Empire = Hugh
  • Milan = Jim
  • Venice = Ian
  • Florence = Mike
  • Đức Giáo Hoàng Hoa = Ken
  • Naples = Duncan
  • Sicily = Bill

Chiến dịch Downloads

Các tải sau:

Hình ảnh

Chia sẻ