Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 65.674

Lưu trữ: Wars Ý

Năm 2003, Ken chạy một chiến dịch Wars Ý bằng cách sử dụng các nguyên tắc Maximilian.
==

Machio ai?

Dưới đây là danh sách của các quốc gia và các cầu thủ của họ:

  • Pháp = Stuart
  • Thụy Sĩ = Sholto
  • Empire = Hugh
  • Milan = Jim
  • Venice = Ian
  • Florence = Mike
  • Papal States = Ken
  • Naples = Duncan
  • Sicily = Bill

Vận tải

Các tải sau:

Hình ảnh

Phần