Khách thăm duy nhất: 64.942

Triển lãm AMRC 2011, Thứ Bảy

Sau khi thiết lập vào đêm thứ sáu, chúng tôi ra sân Harlaw hiển thị 1411 của chúng tôi. Điều này được nhìn thấy lần cuối cùng trong bộ sưu tập nghệ thuật trong mùa hè này, để đánh dấu 600 năm kỷ niệm. Phòng RGU thể thao là rất lớn, và bảng của chúng tôi là rất nhỏ so bố trí tàu, nhưng địa hình và con số của câu lạc bộ cũng đứng lên và chúng tôi đang có một thời gian tốt. Có rất nhiều thương nhân hiện tại cũng như các câu lạc bộ, và nó là tốt để có được ý tưởng từ sở thích khác. Thêm thông tin về triển lãm mô hình đường sắt có thể được tìm thấy ở đây . Đó là vào ngày chủ nhật quá.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên của chúng tôi trang dự án Harlaw .

Chia sẻ