Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 66.192

Triển lãm AMRC 2011, Thứ Bảy

Sau khi thiết lập vào đêm thứ sáu, chúng tôi ra sân màn Harlaw 1411 của chúng tôi. Điều này đã được nhìn thấy lần cuối ở Art Gallery trong mùa hè này, để đánh dấu 600 năm kỷ niệm. Hall RGU thể thao là rất lớn, và bảng của chúng tôi là gì so bố trí tàu, nhưng địa hình và số liệu của câu lạc bộ đứng lên tốt và chúng tôi đang có một thời gian tốt. Có rất nhiều thương lái hiện tại cũng như các câu lạc bộ, và nó là tốt để lấy ý tưởng từ những sở thích khác. Thông tin thêm về các triển lãm xe lửa mô hình có thể được tìm thấy ở đây . Đó là vào ngày chủ nhật quá.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên của chúng tôi trang dự án Harlaw .

Phần